Aplikovaná mykologie KBO 301

Aplikovaná mykologie se skládá z přednášek (teoretická část)a navazujících cvičení, které zahrnují níže uvedená témata.

1.Aplikovaná mykologie, úvod, praktické využití hub - přehled - cvičení 1: výběr druhu pro kultivaci, izolace in vitro

2.Využití hub v potravinářství - přehled druhů, možnosti kultivace, technologie výroby jedlých druhů hub - cvičení 2: technologická příprava substrátu pro kultivaci

3.Využití hub v potravinářství - přehled druhů, možnosti kultivace - cvičení 3: technologie pěstování - fermentace, osázení substrátu

4.Využití hub v lékařství - léčivé houby, produkty a účinky - cvičení 4:technologie pěstování

5.Využití hub v zemědělství a lesnictví - detailní přehled, mykorhizní symbióza- cvičení 5: přehled mykorhiz - praktické ukázky

6.Mykorhizní symbióza - teorie a praxe, ekologie a praktické využití - cvičení 6: identifikace mykorhiz, izolace ektomykorhiyní kultury

7.Praktické využití mykorhizních hub, ekologie a technologie přípravy inokula - cvičení 7: příprava inokula ektomykorhizní houby

8.Mykoparazitické houby - princip interakce houba-houba, přehled druhů, možnosti praktického využití- cvičení 8: kultivace mykoparazitické houby a aplikace, vyhodnocení účinku na příštím cvičení

9.Entomopatogenní houby - princip interakce houba-houba, přehled druhů, možnosti praktického využití- cvičení 9: kultivace mykoparazitické houby a aplikace, vyhodnocení účinku na příštím cvičení

10.Výroba organických kyselin (Zygomycota), fermentační technologie- cvičení 10: Zygomycety - determinace, příprava na následující cvičení

11.Alergenní houby, aeromykologie - cvičení 11: Stěry ze zdí, čistota ovzduší (Vyhodnocení následující cvičení)

prostor 12. a 13. týdne je vyhrazen ke kontrole pokusů založených při cvičeních a k tomu, abychom dohnali zpoždění při přednáškách.

14. zápočtový týden

Podmínky k zápočtu

Podmínkou k zápočtu je aktivní a tvořivá účast studenta, což prokáže vyplněnými protokoly, kulturami a případnou sklizní!!!

Zkouška

zkouška je písemná