Sbírka houbových organismů

Zde bude behěm krátké doby umístěn seznam houbových organismů, které se nachází v naší sbírce.