Logo1

Poznávačka z mykologie

Každému z Vás bude předloženo bude 20 druhů hub - výhradně druhy, které budeme popisovat a určovat během kurzu. Vašim úkolem je určit minimálně 15 druhů a to tak, že je podle znaků zahrnete do jednotlivých řádů a ekologických skupin. Zdůvodníte a popíšete morfologické znaky a alespoň rodový název bude latinsky. K tomuto můžete využít manuály, které dostanete na začátku kurzu, případně Vaše poznámky.