mykorhiza1 cryptonectriaparasitica pucciniacoronata bc1 oospora Logo1

Interakce mezi rostlinou a mikroorganismy

1. přednáška: Rostlina a okolí. Obecné vztahy rostliny nebuněčných, jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Co je to fytopatologie? Základní fytopatologické pojmy.

2. přednáška: Viry – klasifikace organismů, interakce s rostlinou, šíření, přenos, symptomy.

3. přednáška: Mykoplasmy a Riketsie– klasifikace organismů, interakce s rostlinou, šíření, přenos, symptomy.

4. přednáška: Bakterie – klasifikace organismů, interakce s rostlinou, šíření, přenos, symptomy.

5. přednáška: Houby jako organismy ve vztahu k rostlině– klasifikace organismu, stručná biologie, životní strategie s ohledem na rostlinu jako a/ symbionta b/ hostitele. Evoluční kontexty a teorie.

6. přednáška: Teorie symbiózy a parazitismu s ohledem na rostlinu a mikroorganismy. Pojmy saprofyt, parazit – obligátní, fakultativní, symbiont etc. Příklady s výše uvedenými organismy.

7. přednáška: Evoluce vztahu rostlina – cizorodá buňka, teorie buněčného stresu. Defenzivní a rezistentní mechanismy rostlin. Obecné genetické, biochemické a molekulární základy rezistentních systémů rostlin. Pojmy genetická rezistence, systemická rezistence, indukovaná rezistence rostlin.

8. přednáška: Specifické strategie rostlin proti virům a naopak. Využití v biotechnologiích. Pojmy virulence a hypervirulence. Bakterie – specifické interakci na úrovni symbiózy a patogenity, podmiňující faktory, specifické reakce rostlin – symptomy, biochemické aspekty. Využitelnost v biotechnologiích.

9. přednáška: Houby jako patogenní a parazitické organismy. Invazivní mechanismy a invazní strategie patogenních druhů. Specifické defenzivní reakce rostlin.

10. Houby ve vztahu k rostlině. 1. rhizoplán (1) - symbióza, antibióza, kompetice a patogenita a parazitismus..Vysvětlení vztahů na bázi biologického vztahu, biochemické a molekulární aspekty. Praktické příklady. Patogenní houby na kořenech rostlin. Epidemiologie a faktory šíření. Invazivní druhy a modely šíření.

11. Houby ve vztahu k rostlině. 1. rhizoplán (2)- mykorhiza – druhy mykorhizy, biochemické aspekty, molekulárně biologické souvstažnosti. Využití v praxi.

12. přednáška: Houby ve vztahu k rostlině. 2. fyloplán: antibióza, kompetice a patogenita a parazitismus. Vysvětlení vztahů na bázi biologického vztahu, biochemické a molekulární aspekty. Praktické příklady.

13. přednáška: Houby ve vztahu k rostlině. 3. endofytické houby. Vysvětlení vztahů na bázi biologického vztahu, biochemické a molekulární aspekty. Epidemiologie patogenních druhů. Praktické příklady.

14. Vztahy mikroorganismů a rostlin v přirozených, řízených a narušených ekosystémech. Praktické využití v zemědělství, lesnictví, rekultivacích a tvorbě krajiny.