uncinula rez epipactis castanea microsphaera lac1

Principy interakcí mezi rostlinou a houbovými organismy (KBO 326)

Témata přednášek:

 • 1. Rostlina a prostředí. Ko-evoluce houbových organismů a rostlin. Charakteristika obecných vztahů mezi rostlinou a houbovým organismem - mutualismus, saprofytismus, parasitismus.
 • 2. Fyziologické a ekologické aspekty vztahů mezi rostlinou a houbou.
 • 3. Morfologické aspekty vztahů mezi rostlinou a houbou.
 • 4. Molekulární a genetické aspekty vztahů mezi rostlinou a houbou.
 • 5. Rezistenční mechanismy rostlin, obranné reakce, systemická a indukovaná rezistence.
 • 6. Mutualistické vztahy - symbióza rostlin a hub I.
 • 7. Mutualistické vztahy - symbióza rostlin a hub II.
 • 8. Parazitismus - parazitické vztahy rostlin a hub na úrovni kořenového systému rostlin.
 • 9. Parazitismus - parazitické vztahy rostlin - nadzemní části rostlin
 • 10.Endofytické houby a rostliny
 • 11.Invazní houbové organismy a rostliny, epidemiologie, modely
 • 12.Houbové organismy v biologické ochraně rostlin
 • 13.Možnosti využití mykorhizních hub v zemědělství, lesnictví a krajinářství.
 • 14. Prezentace prací studentů

Podmínky k zápočtu:

Studenti vypracují prezentaci na téma vybraného druhu houby (nebo skupiny hub) ve vztahu ke konkrétní rostlině.

Zkouška: ústní