TO2 TO3 TO4 TO51 TO71 Logo1

Témata diplomových prací

  • Mykorhizní houby - témata zaměřená na symbiotické soužití hub a rostlin jsou zaměřena na ektomykorrhizní symbiózu a endomykorhizní erikoidní symbiózu. Nabízím témata týkající se ekologické variability ve vztahu k hostitelské rostlině a stanovišti nebo prakticky zaměřené experimentální práce spojené s umělou inokulací rostlin ektomykorhizními druhy hub. V každém případě se jedná o kombinaci terénní práce, mikroskopovacích technik a molekulárních metod. V současné době se věnuje tématu "Ektomykorhizních hub v bučinách Blanského lesa" Bc. Ondřej Hejna.
  • Houby v ovzduší - aeromykologie
  • Houby v ovzduší představují nejen přirozený způsob transportu spór pro houbové organismy, ale mohou být i závažnými patogeny a alergeny. Jejich druhové složení se liší podle sezóny a prostředí, kde je monitoring prováděn. Práce na dané téma představují řešeršní část a monitoring spór v ovzduší na vybraných lokalitách. Tomuto tématu se úspěšně věnovala Bc. Barbora Zdvihalová.
  • Biotrófní parazité rostlin-(Erysiphales: Ascomycota, Urediniales: Basidiomycota)představují skupinu parazitů striktně vázaných na hostitelskou rostlinu. Vzájemně provázaný život houby i rostliny umožnil během evoluce obou organismů sdíled systém genů odpovědných za jejich rezistentní a/i patogenní chování. Fenotypická plasticita a variabilita včetně phylogenetických studií byla popsána na příkladu padlí dubového v Evropě ve studii: Rádi uvítáme studenta, který se nebojí molekulárních metod a jejich aplikace na biotrófní parazity.